Dienstbaar aan het resultaat

Purpose, People en Performance, het resultaat van alle inspanningen, zijn onderling sterk verbonden. In die combinatie wordt uw vooruitgang geboekt. Anders Presteren overvalt uw organisatie echter niet met zoveel mogelijk coaches, consultants, trainers, facilitators of gedetacheerden. Juist niet. Wendbaarheid en groei naar vitaliteit, daadkracht en blijvend betekenisvol worden vraagt om een lerende organisatie met veel zelfwerkzaamheid. De dienstverlening van Anders Presteren is daarom vraaggestuurd, niet aanbodgedreven.

Centraal staat het intrinsiek gaan beleven van de waarde van de vraag ‘is dit dienstbaar aan het doel van de organisatie?’ Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het organiseren van ‘design thinking’. Naast natuurlijk een organisatiecultuur en dienstverlening die dienstbaar is aan enthousiaste klanten en werkplezier is er snel groeiend de wens tot maatschappelijke relevantie. Dit vereist persoonlijk en als teams willen bijdragen aan de identiteit en het ‘core belief’ van de organisatie. De vraag ‘is dit dienstbaar aan’ bewust stellen, aan jezelf en aan je collega’s, vergt adoptie van ‘aanspreken moet aanspreken’. Bij echt een team van teams is dat gebruikelijk, binnen de verworven vrijheden van ‘radical agility’ en disruptie waar dat dienstbaar is aan… Inderdaad.

dienstbaarIedere activiteit is voedend aan wendbaarheid en groei, via klantenthousiasme en werkplezier. Slagvaardiger en daarmee toekomstbestendig worden gaat niet vanzelf, medewerkers worden dus intensief betrokken. Niet verplicht ondergaan maar vanuit er toe doen en bezieling betekenisvol zelf aansturen. Vanuit autonomie, vertrouwen en zelfsturing leren medewerkers zo vooral zelf te ontdekken hoe en waar het beter kan en leuker wordt. Management is actief als facilitators en ondersteunende hulptroepen, werkend vanuit alles begint bij dienstbaarheid.

Lopende lean/six sigma/kaizen/kaikaku trajecten worden vanuit de attitude- en gedragskant (alsnog) succesvol gemaakt, versneld of losgetrokken. Dit horen primair cultuurtrajecten te zijn, dienstbaar aan wendbaarheid en groei, en ze horen vooral naar buiten toe gericht te zijn.

Het professioneel ‘vervlechten’ van proces optimalisatie en sociaal-relationele, mensgerichte optimalisatie in de hele waardeketen van de organisatie, en daarbij continu verbeteren, moet klanten en medewerkers blij maken. Punt. De bijzondere vervlechtende aanpak van Anders Presteren maakt dat de organisatie mentaal (weer) fit en weerbaar wordt. Medewerkers vluchten dan niet meer in de proceskant van bijvoorbeeld Lean, als voorspelbaar de druk op levering en resultaat toeneemt, als klassiek leiderschap toeslaat en als het gaat wringen met scrum-agile.

Borging, zowel in de mindset als in de systemen en processen, is continu. Er wordt om ook dit laatste voor klanten mogelijk te maken samengewerkt met proces-, systeem en (internet) technologie specialisten van naam. Immers gaat het vanuit business strategy en daarna technical strategy vooral om het professioneel vervlechten van proces optimalisatie met sociaal-relationele mensgerichte optimalisatie in de hele waardeketen. Zowel intern als extern is er vervlechting en borging van zowel de zachte als de harde kant van (weer) wendbaar worden.

Anders Presteren Interim

Om de effecten van een programma te versterken en te borgen kunt u als klant voor kortere of langere tijd hooggekwalificeerde interim specialisten op meerdere niveau’s inzetten. Zowel (bege)leidinggevend als meer uitvoerend, zijn deze specialisten goed thuis in het gedachtengoed van Anders Presteren. Zij bieden daarmee vanuit tastbare meerwaarde een hoog rendement op hun inzet.