Partners in business

Co-creatie als belangrijkste element van samenwerking

Gezamenlijk een product of dienst creëren dat meer waarde voor de klant toevoegt dan alleen de eigen core business centraal stellen is het uitgangspunt.

Anders Presteren doet dat ondermeer met www.steamassociates.nl en www.energydrives.nl

Met STEAM gaat het om het professioneel vervlechten van sociaal-relationele optimalisatie naar klanten en medewerkers met hedendaagse procesoptimalisatie, ondersteund door slimme ICT oplossingen. Zowel bij transformaties als implementaties biedt deze vervlechting de route naar succes. Beide optimalisaties gaan op die manier elkaar versterken, in plaats van beperken. Enthousiaste klanten en medewerkers zijn het resultaat.

Met Energydrives gaat het om het toevoegen van kennis over drijfveren als belangrijke beïnvloeder van gedrag vóór verandering. En wat je kunt verwachten tíjdens verandering. Deze inzichten worden gekoppeld aan ondermeer de serious gaming/gamification instrumenten van Anders Presteren. Risico’s, preferent gedrag en de meest waarschijnlijke valkuilen en blinde vlekken worden inspirerend inzichtelijk. Dit biedt een routekaart op terreinen als cultuurontwikkeling, verbondenheid/engagement, begeleiderschap, het tempo naar (meer) klant- én resultaatgedrevenheid, samenwerken, innovatie, duurzaamheid en het nieuwe organiseren.

Logo-zwart-1-kleinst (1)

STEAMconcept2_rgb