Inzet van specialismen

Wendbaarheid en groei via klantenthousiasme en werkplezier wordt langs de assen van 5 samenhangende specialismen bereikt. Daarbinnen werkend vanuit de 3deling cultuur-gedrag-vaardigheden, game changing als norm hanteren, zingeving, klant- en mensgerichte waarden en vanuit de kracht van diversiteit en inclusie. Blijvend betekenisvol worden door als mens en organisatie een flow experience naar continu excelleren te bereiken.

De 5 specialismen, die ook stand alone kunnen worden afgenomen, en in samenhang een high performance klant-en werkomgeving bieden:

1. Klantenthousiasme creëren

De klant komt altijd van rechts. Kort en krachtig. Vanuit kwaliteit is wat de klant ervaart en het waarmaken van de merkbelofte worden customer journeys (her)ingericht en geoptimaliseerd. Online en offline klantcontact gaan elkaar versterken, in plaats van beperken. Pro actief werken vanuit een ‘alles aan de kant voor de klant’ instelling mag daarbij niet worden verdrongen door programmatitels als customer excellence, customer centricity, customer experience, customer focus, customer engagement,customer facing, customer hospitality, customer intimicy, enzovoorts.Bureau

Klantgerichte processen voor continu in contact zijn, waarbij de klant op ieder moment ervaart dat u weet heeft van alle contacten in alle contactkanalen, zijn belangrijk. De klant hoort niet te verdwalen, hoort gezien en gehoord te worden. Alles aan de kant voor de klant.

Klantgerichte proces optimalisatie is belangrijk, maar mag niet bovenliggend worden aan persoonlijk klantverwachtingen willen overtreffen. En vanuit persoonlijke klant-sensitiviteit ook ongebruikelijke initiatieven daartoe (mogen) nemen.

Veel specialisten maken het graag complex. Anders Presteren niet, en concentreert zich op de gedragscomponent. Het gaat om klantenthousiasme creëren in een service- en beleveniscultuur. Door klantverwachtingen overtreffen als norm te hanteren. Door het (alsnog) klant enthousiasmerend krijgen van gedrag. In de kern is het simpel: kwaliteit is wat de klant ervaart en als de klant het niet merkt is het niet gebeurd.

2. Energiegévend leiderschap 

Al in 2000 installeerde Anders Presteren als entrepreneur en trendsetter bij organisaties al klantgestuurde teams. Daarna zelfsturende teams, met hierop aangepast dienstbaar en adaptief ondersteunend en bemoedigend leiderschap. Energiegevend leiderschapToen al minder directief-dwingend, toen al vrijheid en ruimte biedend om persoonlijk en als team te ontwikkelen en groeien. Intrinsieke motivatie stimulerend, met (meer) ruimte voor intuïtief leiderschap, zelf-management en zelfsturing, persoonlijke (talent)ontwikkeling, zingeving, duurzaamheid en keuzevrijheid.

Precies zoals vandaag de dag gewenst is vanuit allignment, werken vanuit scrum-agile en de behoefte aan ervarings- en belevenisleren. Om ook door innovatie en disruptie financiële, ecologische en sociale meerwaarde te bieden moet bedrijfsmatig wel worden geleverd. Ook hierachie arm en zowel intern als extern. De organisatie moet ‘anders’ succesvol blijven of dat worden. Modern leiderschap kent dan ook zowel ontwikkel- als resultatencoaching. Goed voorbeeld doet daarbij volgen, slecht voorbeeld ook.

Anno nu moet er in het contact tussen management en teams ruimte zijn voor de zevensprong van V’s: verlangzamen en verstillen, maar ook versnellen, verdiepen, verbreden, verbinden en verduurzamen. Zodanig dat klanten en medewerkers er blij van worden en het zo natuurlijk leidt tot mooie resultaten voor de organisatie als geheel.

De moderne leider is daarbij een bezielend begeleider vanuit de drijfveren van medewerkers concreet invullen en sturen op waardestromen. Hij/zij moet daarbij zowel generatie Y als de eerder geboren medewerkers verbinden en weten te ‘raken’.

3. Samenwerken is samen werken

Inspirerende team-up programma’s voor (ook virtuele) teams met een vaste of wisselende samenstelling stimuleren teamwork en productiviteit, echt als team bijdragen aan de waardeketen. In moderne squads of anderzins. Binnen- en buitenprogramma’s met begripvolle én confronterende componenten bestrijden verstokte, intern gerichte silo’s. Elkaar daarbij helpen krijgt veel aandacht, net als co-creatie met andere teams.

Als team gegroeide patronen doorbreken en samen in sprints nieuwe patronen ontwikkelen is de uitdaging, leidend tot een gezamenlijke en gedeelde identiteit. Experiental learning is een belangrijke methode die wordt gevolgd. Oefenstof is er ook on the job, met participatie van interne en externe klanten. Ook zo klantverwachtingen overtreffen, met de klant als partner in business om winnende teams te creëren.

Voorbereiding is via speciale E-learning, videolearning/periscoping en teamscans op gedrag, waarden en drijfveren. Resultaat is team(her)vorming, teamontwikkeling, meer verbinding met de omgeving en een betere samenwerking met andere stakeholderteams. Alles dienstbaar aan sociaal-relationele keten optimalisatie (intern en extern) en werkplezier.

stekker

4. Meer betrokken medewerkers

Betrokken worden, vrijheid en flexibiliteit van werken en empowerment echt ervaren geeft schakelmedewerkers energie en employee engagement. Gras groeit toch van onderop? Essentieel voor werkplezier. Bij het ook in je werk streven naar meer welzijn dan primair welvaart, meer tevreden mensen, meer van ik naar wij gaan en omschakelen van ego naar eco, hoort ook employability en je verantwoordelijk leren voelen voor het succes van je collega’s elders in de waardeketen. Daar echt eigenaarschap voor ontwikkelen.Gefaciliteerd worden in persoonlijke ontwikkeling en een goede work/life balance dwing je zo af.

Anders Presteren gidst organisaties, leidinggevenden en medewerkers dan ook naar internemerschap ontwikkelen. De interne ondernemer die vitaal is en pro actief handelt vanuit balans tussen halen en brengen, die vrijheid en flexibiliteit krijgt in een waardevolle en zinvolle werktijdbesteding. Die eigenaarschap ontwikkelt en die verantwoordelijkheid neemt. Die creatief kan zijn en een zeker scheppend vermogen brengt. Zo stimuleer je intrinsieke bevlogenheid en betrokkenheid van autonome medewerkers. Zo accelereer je als organisatie je Human Capital.

5. Aanzienlijk meer verkopen

Traffic genereren en vertalen in een hoge sales conversie is het doel. Zowel online als offline is de afstemming en samenhang tussen marketing en sales ingericht om elkaar (alsnog) te versterken, in plaats van beperken. Chinese walls gaan omlaag, vanuit ‘iedereen is een verkoper’. Naar buiten gericht denken en een professionele omnichannel benadering (inclusief Social Media Sales) daagt klanten uit, prikkelt hen in iedere fase van de commerciële contactketen. Natuurlijk binnen de grenzen van zorgplicht en compliance, waar van toepassing. Inbedding is in een moderne en inspirerende sales activity journey.

Sales activity management is vooral commerciële vitaliteit en samenhang in benadering, niet puur een planningstool. Vervolgens verkopendigitale en persoonlijke high performance leveren op basis van sectorspecialisatie is de norm. Mede door de inzet van de modernste virtuele instrumenten voor onderlinge afstemming ervaringen realtime delen met klanten en collega’s. Hedendaags commercieel account management en modern netwerkmanagement leiden naar commerciële community vorming, co-creatie met relaties en van daaruit naar aanzienlijk meer verkopen.